Storm oor die see

Hierdie webblad is geskep met die doel dat idees en vrae uitgeruil en bespreek kan word in 'n oop forum. Die doelwit is altyd die soeke na waarheid, nie die oorwinning van een argument oor 'n ander nie. Intussen wag ons op die Messias wat weer kom en die storms tussen ons sal kom stilmaak...

29 April 2011

Passover / Pesach

 
The sign of Jonah : 3 days and 3 nights

For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.
Mat 12:40

Friday night
Saturday night
Sunday night

Thus, the resurrection took place on Monday.

But :


After the Sabbath, at dawn on the first day of the week......
Mat 28:1

Therefore : Jesus/Yeshua was NOT crucified on Friday.

No comments: