Storm oor die see

Hierdie webblad is geskep met die doel dat idees en vrae uitgeruil en bespreek kan word in 'n oop forum. Die doelwit is altyd die soeke na waarheid, nie die oorwinning van een argument oor 'n ander nie. Intussen wag ons op die Messias wat weer kom en die storms tussen ons sal kom stilmaak...

29 May 2011

A little poem about Jonah

Coming Around

And Jonah stalked
to his shaded seat
and waited for God
to come around
to his way of thinking.

And God is still waiting
for a host of Jonahs
in their comfortable houses
to come around
to His way of loving.

Thomas J Carlisle

No comments: